rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

Dostępność

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze zostało wybudowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z terenu parkingu można przejechać na wózku do budynku Muzeum. W punkcie informacji i sprzedaży wydawnictw oraz w przestrzeni wystawienniczej podłoga jest gładka, bez progów utrudniających poruszanie się. W budynku znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu głównym należącym do Muzeum, usytuowanym w pobliżu wejścia do budynku muzealnego znajdują się 2 wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Polany Mogił, gdzie znajdują się szczątki i prochy ofiar, można dojechać wózkiem po utwardzonej drodze.

Na teren byłego niemieckiego obozu zagłady można wprowadzać psa asystującego. Na miejscu brak osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym.

Historia niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

Jak zwiedzać Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

Zakres działania i kontakt do Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

Społeczności

polski

english