rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

28.04.2023

„Wizualizacja przeszłości w obiektywie” | konkurs

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu włodawskiego, w wieku od 14 do 19 lat, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Założeniem konkursu jest wykonanie fotograficznej dokumentacji jednego z wybranych zagadnień dotyczących współczesnej przestrzeni „miejsca po”.

Jego celem jest zachęcenie młodzieży do odkrywania i pogłębiania wiedzy o II wojnie światowej oraz przybliżenie lokalnej historii.


Wykonaj pracę fotograficzną obrazującą m.in.:

* miejsce, w którym w czasie wojny funkcjonował jeden z obozów pracy (na terenie powiatu włodawskiego);

* miejsce upamiętniające wydarzenia, ofiary z okresu II wojny światowej na terenie powiatu włodawskiego w aspekcie lokalnej historii;

*miejsca bitew, potyczek, egzekucji i innych ważnych wydarzeń historycznych (z okresu II wojny światowej);

Prace konkursowe prosimy przesłać na adres mailowy: centrum@sobibor-memorial.eu do dnia 10 czerwca 2023 r. wraz z podpisanymi i zeskanowanymi: formularzem zgłoszeniowym, regulaminem konkursu, oświadczeniem o ochronie danych osobowych i oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Praca konkursowa nie może być fotomontażem ani kolażem i musi ukazywać realnie istniejące miejsce.

Społeczności

polski

english