rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

21.05.2021

Sobibór. Oblicza wystawy stałej. Fotografie

Jednym z najważniejszych elementów wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze jest obszerna dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia pochodzą zarówno z przeprowadzonych przez pracowników PMM kwerend w archiwach państwowych i zagranicznych, jak i z prywatnych zbiorów.

Na ekspozycji po raz pierwszy została pokazana szerszej publiczności kolekcja Johanna Niemanna, wysoko postawionego funkcjonariusza SS, który fotografował życie codzienne załogi SS-Sonderkommando Sobibor. Ikonografia stanowi cenny materiał dowodowy dotyczący olbrzymiej zbrodni przeprowadzonej na 180 tys. żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn, którą naziści za wszelką cenę chcieli utrzymać w tajemnicy. Od lipca 1942 r. członkowie sztabu akcji „Reinhardt” pisemnie zobowiązywali się do nieprzekazywania na zewnątrz żadnych informacji na temat przebiegu operacji. Wprowadzono ponadto kategoryczny zakaz fotografowania w obozach zagłady. Te okoliczności podkreślają unikalny charakter fotografii prezentowanych na wystawie.

Społeczności

polski

english