rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

25.05.2022

Podsumowanie konferencji naukowej „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze”

Wczoraj zakończyła się organizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku międzynarodowa konferencja naukowa „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze”. Wśród uczestników znaleźli się historycy i badacze z wielu instytucji i ośrodków naukowych zajmujących się historią Holokaustu i II wojny światowej.

Wydarzenie – przygotowane w ramach przypadającej w tym roku 80. rocznicy akcji „Reinhardt” – było okazją do omówienia aktualnego stanu badań i zaprezentowania najnowszych ustaleń w zakresie tytułowej problematyki.

Cykl wykładów, zainicjowało wystąpienie prof. Stephana Lehnstaedta z berlińskiego Touro College, w którym wykazywał związek pomiędzy realizowanym przez III Rzeszę programem eutanazji „T4” i masową zagładą przeprowadzaną na terenie okupowanej Polski. Następnie głos zabrali historycy z Państwowego Muzeum na Majdanku – Jakub Chmielewski i Wojciech Lenarczyk. W swoich referatach skupiali się na logistyce Zagłady w Lublinie, omawiając odpowiednio topografię getta na lubelskim Podzamczu oraz na znaczenie obozu pracy na Flugplatzu w realizacji „Einsatz Reinhardt”.

Wystąpienia zaproszonych przez Muzeum gości umożliwiły szersze spojrzenie na tematykę ludobójstwa Żydów w Generalnym Gubernatorstwie i wyjście poza perspektywę okupowanej Lubelszczyzny. Przedstawiane tematy obejmowały zagadnienia związane z historią dystryktu krakowskiego: infrastruktura akcji „Reinhardt” w Krakowie (Martyna Grądzka-Rejak), instytucje akcji „Reinhardt” przy obozach KL Auschwitz-Birkenau i Kulmhof (Jacek Młynarczyk), infrastruktura akcji „Reinhardt” w Częstochowie (Agata Stępnik) oraz wykład charakteryzujący miejsca egzekucji w obozie pracy KL Plaszow (Anita Szkarłat).

Kolejny panel skupiał się na technicznych i logistycznych aspektach Holokaustu. Sebastian Różycki zaprezentował wyniki szczegółowej analizy fotografii lotniczych miejsc związanych z akcją „Reinhardt”, które są dla historyków niezwykle cennym materiałem badawczym. Wystąpienia Grzegorza Michalaka i Krzysztofa Tarkowskiego prezentowały zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową, podkreślając jednocześnie jej rolę w procesie eksterminacji ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Charakterystyki obozów zagłady akcji „Reinhardt” w Bełżcu i Sobiborze na podstawie wyników badań archeologicznych, relacji świadków oraz zachowanych fotografii dokonali pracownicy oddziałów Państwowego Muzeum na Majdanku – Miejsc Pamięci w Bełżcu i Sobiborze: Justyna Bajuk, Ewa Koper i Tomasz Hanejko.

Tę część konferencji zwieńczyła dyskusja pod hasłem: „Infrastruktura zagłady: Kulmhof, Majdanek, Auschwitz, obozy «Einsatz Reinhardt» – próba analizy porównawczej”. W rozmowie prowadzonej przez Dariusza Libionkę udział wzięli: Igor Bartosik, Bartłomiej Grzanka, Tomasz Kranz oraz Tomasz Oleksy-Zborowski. Dyskusja historyków rozszerzona o pytania i komentarze pozostałych uczestników konferencji była okazją nie tylko do wymiany informacji na temat poszczególnych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, ale również do odkrycia różnych perspektyw i dyskursów w odniesieniu do konkretnych miejsc związanych z historią Holokaustu. Paneliści zgodnie przyznali, że chociaż tworzone przez III Rzeszę obozy funkcjonowały w bardzo podobny sposób oparty na uniwersalnym schemacie, to szczegółowa analiza każdego z tych miejsc pozwala dostrzec wyraźne różnice, które są niezwykle ważnym przedmiotem badań naukowych.

Po zakończeniu debaty uczestnicy konferencji zwiedzili Lublin poznając miejsca związane z akcją "Reinhardt" odwołujące się bezpośrednio do losów ofiar.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Infrastruktura akcji «Reinhardt». Miejsca, źródła, postulaty badawcze” | konferencja naukowa

Społeczności

polski

english