rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

01.09.2023

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Dużym zainteresowaniem wśród publiczności muzeum cieszy się wystawa stała „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943”. Muzea-miejsca pamięci odgrywają bowiem ważną rolę w kształtowaniu i pielęgnowaniu świadomości.Z naszej oferty od początku roku skorzystało blisko 22 000 odwiedzający z Polski i z zagranicy.

Pozaszkolna edukacja historyczna wychodzi na wprost oczekiwaniom zarówno uczniów jak i osób dorosłych poprzez umożliwienie im kontaktu bezpośredniego z autentycznym miejscem pamięci oraz nietypowym źródłem informacji.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze prowadzi zajęcia edukacyjne skierowane do młodzieży, ale również zwiedzających z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, Seniorów, a także innych grup osób zagrożonych wykluczeniem.

Goście muzeum poprzez udział w warsztatach historycznych, seminariach, wernisażach, wykładach oraz wydarzeniach edukacyjnych rozwijają swoje zainteresowania, poznają i utrwalają wiedzę o Holokauście i II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii SS-Sonderkommando Sobibor oraz lokalnej historii.

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Społeczności

polski

english