rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

22.09.2021

MUZEUM WYRÓŻNIONE W KONKURSIE SYBILLA 2020

Jury 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020 przyznało wyróżnienie Państwowemu Muzeum na Majdanku
za wystawę stałą „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 września w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Konkurs Sybilla organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i ma na celu wyróżnienie najwybitniejszych dokonań w obszarze działalności muzealnej.

Wyróżniona w konkursie wystawa prezentowana jest w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze i przybliża historię niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, utworzonego jako jedno z miejsc włączonych w realizację eksterminacji ludności żydowskiej w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Ekspozycja nie tylko opisuje realia funkcjonowania obozu, ale stanowi przede wszystkim formę upamiętnienia zamordowanych w Sobiborze żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn. Chociaż spośród ok. 180 tys. ofiar większość pozostaje anonimowa, wystawa przywraca tożsamość niektórym z nich. Umożliwia to ponad 700 eksponowanych w muzeum obiektów, głównie rzeczy osobistych należących do zamordowanych, obszerny zbiór dokumentów, fotografii oraz relacji byłych więźniów obozu.

O misji, jaka przyświecała twórcom wystawy, opowiada kolejna odsłona serii filmowej „Sobibór. Oblicza wystawy stałej”,
którą prezentujemy poniżej.

Społeczności

polski

english