rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

18.10.2017

Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze

Z udziałem historyków i badaczy, przedstawicieli MKiDN oraz państw wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Sterującego do spraw utworzenia miejsca pamięci w Sobiborze odbyła się 17 października debata dotycząca wystawy stałej poświęconej dziejom niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Scenariusz ekspozycji przygotowany przez zespół pracowników Muzeum na Majdanku został pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania.

Otwierając obrady, dyrektor PMM Tomasz Kranz podkreślił: „udało nam się stworzyć bardzo kompetentne forum dyskusyjne. Swoich ekspertów delegowały kraje wchodzące w skład Grupy Sterującej – Holandia, Izrael i Słowacja. Referenci zajmują się naukowo problematyką ‘Aktion Reinhardt’, funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze czy upamiętniania miejsc zbrodni nazistowskich”.

Istotnym elementem spotkania były wystąpienia poświęcone dziejom byłego obozu, a także badaniom prowadzonym na jego terenie. W sesji moderowanej przez Raphaela Utza (Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie) głos zabrali: Dariusz Libionka (PMM), Annika Wienert (Niemiecki Instytut Historyczny), Wojciech Mazurek (archeolog) i Piotr Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Główne założenia wystawy przedstawił Tomasz Kranz, zaś swoimi uwagami dotyczącymi scenariusza przyszłej ekspozycji podzielili się jego recenzenci – Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny) i Stephan Lehnstaedt (Touro Colleg Berlin). Wiele miejsca przeznaczono na dyskusję nad kształtem przyszłej ekspozycji, którą poprowadził Krzysztof Banach (PMM). Biorący w niej udział eksperci docenili rzetelną pracę autorów scenariusza wystawy i wyrazili się o nim bardzo pozytywnie.

Projekt utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady jest przedmiotem prac Międzynarodowego Komitetu Sterującego pod przewodnictwem Sekretarza Stanu MKiDN Jarosława Sellina. W trakcie obrad zapewnił on, że: „państwo polskie z dużym pietyzmem podchodzi do upamiętnień najbardziej tragicznych w historii ludzkości miejsc, które niestety na ziemiach polskich ulokowano”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w Sobiborze

Społeczności

polski

english