rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

14.02.2022

Infrastruktura akcji „Reinhardt”. Miejsca, źródła, postulaty badawcze – konferencja naukowa

CALL FOR PAPERS || Zapraszamy historyków, badaczy, regionalistów i studentów do udziału w konferencji „Infrastruktura akcji 'Reinhardt'. Miejsca, źródła, postulaty badawcze", która odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 maja 2022 roku.

Założenia

W połowie marca 1942 r. „sztab wysiedleńczy” przy dowódcy SS i policji w Lublinie podjął decyzję o „likwidacji” getta na Podzamczu i wysiedleniach ze Lwowa. W ten sposób rozpoczęły się działania eksterminacyjne wobec Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa o krypto­nimie akcja „Reinhardt”. Tym samym „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Europie” wkraczało w nową fazę, której celem miało być unicestwienie wszystkich Żydów w niemieckiej strefie wpływów. Do jesieni 1943 r. w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince wymordowano ponad półtora miliona Żydów. Kilkaset tysięcy zmarło w gettach, poniosło śmierć podczas „akcji wysiedleńczych”, egzekucji i obław. Ważnym ogniwem tych działań były KL Lublin (Majdanek) i obóz pracy przymusowej na przedwojennym lotnisku (tzw. Flugplatz).

W trakcie planowanej sesji chcielibyśmy zająć się pomijanym często w historiografii Holokaustu i mało znanym w przestrzeni publicznej zagadnieniem szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i logistycznej. Pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na obiekty tradycyjnie kojarzone z eksterminacją Żydów na okupowanych ziemiach polskich – jak obozy śmierci, ale też na wykorzystywane podczas działań eksterminacyjnych punkty koncentracji ofiar, infrastrukturę kolejową, magazyny zrabowanego mienia, miejsca masowych egzekucji, w tym cmentarze, na których bardzo często rozstrzeliwano Żydów. Interesują nas również funkcje oraz los tych miejsc i obiektów po wojnie.

Zgłoszenia

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, badaczy reprezentujących inne dziedziny nauki, a także regionalistów i studentów. Zainteresowanych prosimy o nadesłanie abstraktu wystąpienia (1000 znaków ze spacjami) i noty biograficznej na adres sekretariatu konferencji: konferencja@majdanek.eu. Referat może być połączony z prezentacją zdjęć, planów i innych materiałów.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2022 r.

Kwestie organizacyjne

Konferencja odbędzie się w siedzibie Państwowego Muzeum na Majdanku, jednak w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 obrady zostaną przeprowadzone online lub w formie hybrydowej. Program przewiduje również wizyty w wybranych miejscach związanych z realizacją akcji „Reinhardt”.

Organizator gwarantuje prelegentom zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie w trakcie konferencji oraz zwrot kosztów podróży. Obrady będą prowadzone w języku polskim. Przewidywana jest publikacja tekstów referatów.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Konferencja: Infrastruktura akcji „Reinhardt”. Miejsca, źródła, postulaty badawcze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja: Infrastruktura akcji „Reinhardt”. Miejsca, źródła, postulaty badawcze

Społeczności

polski

english