rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

14.06.2023

Dyskusja wokół książki Infrastruktura akcji „Reinhardt”

20 czerwca o godz. 17.00 zapraszamy na Majdanek, do Bełżca i do Sobiboru na dyskusję „Krajobrazy Zagłady – znaczenie Lubelszczyzny dla historii i upamiętniania eksterminacji Żydów w latach II wojny światowej”. Punktem wyjścia do rozmowy, podczas której symbolicznie połączymy trzy miejsca pamięci funkcjonujące w ramach struktur akcji „Reinhardt”, będzie najnowsza książka Państwowego Muzeum na Majdanku.

Dyskusja dotyczyć będzie publikacji „Infrastruktura akcji ‘Reinhardt’” poświęconej obozom śmierci, a także strukturom instytucjonalnym, elementom architektonicznym i przestrzennym, które złożyły się na całą machinę Zagłady. W spotkaniu udział wezmą autorzy tekstów zamieszczonych w wydawnictwie: Tomasz Kranz, Jakub Chmielewski, Ewa Koper i Tomasz Oleksy-Zborowski, a poprowadzi je Aleksandra Skrabek. W trakcie rozmowy skupią się nie tylko na topografii niemieckich obozów czy gett, ale też na funkcjonowaniu miejsc związanych z akcją „Reinhardt” we współczesnym krajobrazie kulturowym Polski.


Wydarzenie odbędzie się w tym samym czasie w:

- Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, Lublin

- Pracowni Naukowo-Dydaktycznej Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu

ul. Lwowska 56, Bełżec

- Stacji Sobibór – Centrum Edukacji Historycznej

Żłobek 106


Uczestnicy debaty będą łączyć się ze sobą za pośrednictwem platformy ZOOM.

W trakcie spotkania książkę „Infrastruktura akcji ‘Reinhardt’” sprzedawać będziemy z rabatem 50%.


Więcej o książce

Rampy kolejowe obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, przy których zatrzymywały się pociągi z deportowanymi, po wojnie szybko popadły w zapomnienie. Podobnie jak same obozy, gdzie dla zatarcia śladów zbrodni Niemcy wysadzili w powietrze komory gazowe, zdemontowali zabudowania i splantowali tereny. W efekcie niemal całkowicie zniknęły one z powierzchni ziemi – a na kilka dekad także z pamięci zbiorowej.

Publikacja oparta jest na materiałach z konferencji naukowej "Infrastruktura akcji 'Reinhardt'. Miejsca, źródła, postulaty badawcze" zorganizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 80. rocznicę masowej eksterminacji Żydów dokonanej przez III Rzeszę w Generalnym Gubernatorstwie. Stara się ona unaocznić, jak istotny dla opisu historii prześladowania, eksploatacji i zagłady ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, a więc operacji o kryptonimie „Einsatz Reinhardt”, jest aspekt jej infrastruktury. Jego poznanie ma również ogromne znaczenie dla procesu zbiorowego przywracania i pielęgnowania przestrzennie zakotwiczonej pamięci Szoah, zwłaszcza w społecznościach lokalnych.

Autorzy tekstów:

Justyna Bajuk

Igor Bartosik

Jakub Chmielewski

Martyna Grądzka-Rejak

Bartłomiej Grzanka

Tomasz Hanejko

Ewa Koper

Tomasz Kranz

Stephan Lehnstaedt

Wojciech Lenarczyk

Dariusz Libionka

Grzegorz Michalak

Marek Michalski

Tomasz Oleksy-Zborowski

Sebastian Różycki

Agata Stępnik

Anita Szkarłat

Krzysztof A. Tarkowski

Społeczności

polski

english