rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

13.12.2021

Blisko 40 000 osób odwiedziło Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze – podsumowanie działań edukacyjnych

Rok 2021 obfitował w wydarzenia oraz projekty edukacyjne bazujące na wystawach w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (MMPS).

Pracownicy MMPS przeprowadzili cykl lekcji muzealnych (w formie zdalnej poprzez platformy Teams i Zoom), w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu włodawskiego, Chełma, Zamościa, Bydgoszczy oraz Pruszkowa. Celem zajęć było m.in. zapoznanie uczestników z historią społeczności żydowskiej Włodawy i przybliżenie informacji na temat funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Ponadto MMPS we współpracy z Muzeum Zespołem Synagogalnym we Włodawie zrealizowało projekt edukacyjny „Włodawa–Sobibór. Miejsce Pamięci i Edukacji”, w którym wzięło udział około 150 uczniów ze szkół powiatu włodawskiego. Zakładał on prowadzenie warsztatów historycznych. Podobną formą kształcenia były pobyty studyjne, w których uczestniczyli uczniowie klas 8 ze szkoły w Wojcieszkowie (k. Łukowa) oraz studenci z Niemiec.

Do jednego z najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć zorganizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku wspólnie z MMPS międzynarodowe seminarium edukacyjne w języku angielskim „Od pamięci miejsc do pedagogiki pamięci” dla liderów projektów edukacyjnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji kultury m.in. z Niderlandów, Słowacji, Niemiec i Polski.

Dużym zainteresowaniem wśród przewodników i edukatorów z kraju i zagranicy cieszyły się szkolenia realizowane w Muzeum. W trakcie całodniowego pobytu uczestnicy mieli okazję brać udział w oprowadzaniu kuratorskim, poznać szczegóły związane z wystawą stałą oraz wysłuchać wykładu poświęconego badaniom archeologicznym realizowanym na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady.

W roku 2021 kontynuowaliśmy również cykliczne spotkania w klubie seniora „Czas” pod auspicjami rejonowego oddziału PCK we Włodawie, podczas których seniorzy poznawali lokalną historię. Dodatkowym elementem uzupełniającym działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych była współpraca z powiatowym ośrodkiem „Przystań” we Włodawie. Podopieczni ośrodka wielokrotnie odwiedzili MMPS i brali udział w organizowanych tu wydarzeniach i uroczystościach. W 2021 roku Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze odwiedziło blisko 40 000 zwiedzających z kraju i zagranicy.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie działań edukacyjnych
  • Pokaż powiększenie powyżej: Podsumowanie działań edukacyjnych

Społeczności

polski

english