rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

Aktualności

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Przepisy porządkowe
1. Wszystkie osoby przebywające w obiektach Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Należy zachować co najmniej 1,5-metrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
3. W pomieszczeniach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15m2 powierzchni.

Zasady zwiedzania wystaw muzealnych i obsługi zwiedzających
1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty historyczne Muzeum i jego oddziałów udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem w grupach liczących do 15 osób. Zaleca się, by osoby korzystające z usługi przewodnickiej zakrywały usta i nos przy pomocy maseczki.
3. Wprowadza się limit zwiedzających na wystawach oraz w budynkach muzealnych z punktami obsługi zwiedzających. Szczegółowa informacja znajduje się przed wejściem do poszczególnych obiektów.
4. Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy historycznej „Więźniowie Majdanka” w Państwowym Muzeum na Majdanku (barak nr 62) oraz ekspozycji stałych w Bełżcu i Sobiborze (budynki muzealne) zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
5. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 1,5 metra (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
6. Przed wejściem do budynków z punktami obsługi zwiedzających i informacji muzealnej należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
7. Przy punkcie informacyjnym i sprzedaży publikacji może znajdować się tylko 1 osoba, a pozostałe muszą czekać, zachowując między sobą co najmniej 1,5-metrowe odstępy (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
8. Płatności za zakupione towary oraz opłatę parkingową prosimy regulować, w miarę możliwości, w sposób bezgotówkowy.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów Bełżcu i Sobiborze w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują tymczasowo niezależnie od Regulaminu zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

 • 10.10.2014

  Ograniczenia w ruchu pojazdów na terenie PMM

  Ze względu na trwające w Państwowym Muzeum na Majdanku prace remontowe od13 października z użytku wyłączona zostanie część muzealnych dróg i parkingów.

 • 09.10.2014

  Fotorelacja z Dni Majdanka

  16 października w Państwowym Muzeum na Majdanku rozpoczynają się Dni Majdanka. Będzie to pierwsze wydarzenie zorganizowane w zmodernizowanym Centrum Obsługi Zwiedzających. Tegoroczne Dni Majdanka to okazja do obejrzenia zbiorów i magazynów muzealnych, które nie są udostępniane zwiedzającym, a także do zapoznania się z historią byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i działalnością Muzeum.

 • 08.10.2014

  Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych

  Grupa młodzieży z Gimanzjum Schillera w Münster, która w ramach wymiany szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica przyjechała do Lublina, zwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku. Program zajęć edukacyjnych obejmował przejście po terenie byłego obozu z pracownikiem pedagogicznym, obejrzenie ekspozycji plenerowej i wystawy „Więźniowie Majdanka”.

 • 02.10.2014

  Muzeum w Bełżcu nieczynne 4 października

  4 października, w związku z żydowskim świętem Jom Kippur, stała wystawa historyczna oraz teren upamiętnieniaw Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu są zamknięte.

 • 02.10.2014

  Ograniczenia w ruchu pojazdów na terenie PMM

  Ze względu na trwające w Państwowym Muzeum na Majdanku prace przy budowie nowej sieci wodociągowej 3 października zwiedzający będą mogli korzystać jedynie z parkingu przy bramie wjazdowej do Muzeum.

  Przepraszamy za utrudnienia.

 • 01.10.2014

  Lubelski Festiwal Nauki na Majdanku

  W dniach 20-26 września 2014 r. odbyła się XI edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Festiwal przebiegał pod hasłem „Nauka bez barier”. Już po raz dziewiąty udział wzięło w nim Państwowe Muzeum na Majdanku.

 • 01.10.2014

  Zagłada przez pracę – zajęcia edukacyjne dla młodzieży

  30 września 2014 r. w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu przeprowadzono lekcję muzealną „Eksterminacja przez pracę: obozy pracy dla Żydów w dystrykcie lubelskim”.

 • 23.09.2014

  Nowa publikacja: „Kultura pamięci i praca w muzeach – miejscach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana”

  W sierpniu ukazała się publikacja zawierająca materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej współorganizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku. Była ona poświęcona kulturze pamięci i pracy w muzeach upamiętniających ofiary nazizmu.

 • 23.09.2014

  27 i 28 września Muzeum zamknięte

           Ze względu na trwające w Państwowym Muzeum na Majdanku prace przy budowie nowej sieci wodociągowej w najbliższy weekend, 27 i 28 września, Muzeum będzie zamknięte.

           Przepraszamy za utrudnienia.

 • 17.09.2014

  Historyczne odkrycie w Sobiborze

  Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze zlokalizowane zostało miejsce, w którym stał budynek z komorami gazowymi, wysadzony w powietrze podczas likwidacji obozu w 1943 r. Odsłonięto liczne fragmenty fundamentów budynku. Dyrektor Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz podkreślił, że odsłonięcie śladów komór gazowych w Sobiborze jest wydarzeniem o znaczeniu historycznym: „Cały dawny obóz to jedno wielkie miejsce zbrodni, ale szczególną wartość dokumentalną mają obszary bezpośrednio związane z zagładą: droga, którą pędzono Żydów do komór gazowych (tzw. szlauf – „Schlauch”), miejsce, w którym dokonywano eksterminacji, oraz mogiły z prochami ofiar”.

 • 16.09.2014

  Promocja albumu „Każda ofiara ma imię”

  11 września 2014 r. w Książnicy Zamojskiej odbyła się prezentacja wystawy czasowej przygotowanej przez pracowników Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. Wystawie towarzyszyło spotkanie promujące nowe wydawnictwo muzealne – album „Każda ofiara ma imię” autorstwa Ewy Koper.

 • 16.09.2014

  Lubelski Festiwal Nauki na Majdanku

  Państwowe Muzeum na Majdanku już po raz dziewiąty bierze udział w Lubelskim Festiwalu Nauki. Instytucja przygotowała pięć projektów dla blisko 1800 osób, w tym 330 uczestników zajęć edukacyjnych i oprowadzania tematycznego. Będą one realizowane od 21 do 26 września.

 • 11.09.2014

  Wolontariusz z Niemiec w Państwowym Muzeum na Majdanku

  W tym roku swój 12 miesięczny wolontariat w Państwowym Muzeum na Majdanku zakończył Pascal Merten. Serdecznie dziękujemy za jego obecność i udaną współpracę. Poniżej zamieszczamy kilka jego refleksji na temat pobytu w Lublinie.

 • 08.09.2014

  Ograniczenia w ruchu na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi

  W związku z pracami budowlanymi wprowadzone zostają czasowe ograniczenia dotyczące ruchu pieszych i pojazdów na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku.

 • 02.09.2014

  Prace remontowe w Muzeum na Majdanku, MMP w Bełżcu i MBOZ w Sobiborze

  W związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych i remontowych w naszym Muzeum oraz w oddziałach w Bełżcu i w Sobiborze informujemy o następujących utrudnieniach dla zwiedzających:

  - w Muzeum na Majdanku rozpoczęły się prace ziemne związane z modernizacją sieci wodociągowej, w związku z czym będą występowały czasowe utrudnienia na całym terenie Muzeum – obecnie zamknięta została część parkingu przy wejściu na ekspozycję, dlatego prosimy o korzystanie z pozostałych dwóch parkingów,

  - w MMP w Bełżcu we wrześniu wystąpią utrudnienia w zwiedzaniu terenu pomnika (Nisza Ohel oraz Szczelina) ze względu na prace remontowe posadzek,

  - w MBOZ w Sobiborze został zamknięty do odwołania parking z uwagi na prowadzone tam prace archeologiczne.

  Bardzo przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 • 22.08.2014

  Pakiet edukacyjny – pomoc dla nauczycieli i pedagogów

  Muzeum wydało kolejną pozycję ułatwiającą nauczycielom organizację wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku. Powstała ona z myślą o pedagogach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych pozaszkolną edukacją historyczną w Muzeum na Majdanku.

 • 23.07.2014

  70. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku

  22 lipca 1944 roku nastąpiła ostateczna likwidacja obozu koncentracyjnego na Majdanku. „Od tych wydarzeń mija właśnie 70 lat. To długi czas. Na szczęście żyją jeszcze ci, którzy mogą dać świadectwo o tym, co działo się na pobliskich polach więźniarskich i w położonych kilkanaście metrów stąd rowach egzekucyjnych" – mówił dyrektor Tomasz Kranz.

 • 21.07.2014

  „Więźniowie Majdanka” – nowa historyczna wystawa czasowa

  Zonacz zdjęcia 22 lipca 2014 r. przypada 70. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego w Lublinie. Od tego dnia w PMM prezentowana będzie przygotowana z tej okazji wystawa „Więźniowie Majdanka”. Przywołuje ona pamięć o więźniach obozu – ofiarach nazistowskiej polityki prześladowań i eksterminacji. Ich indywidualne losy składają się na dzieje KL Lublin.

 • 16.07.2014

  Wystawa „Więźniowie Majdanka” – prezentacja dla dziennikarzy

  Nowa muzealna wystawa czasowa „Więźniowie Majdanka” będzie dostępna dla zwiedzających od 22 lipca. Jednak przedstawiciele lubelskich mediów już mieli okazjęsię z nią zapoznać.

 • 15.07.2014

  Zajęcia dla wolontariuszy Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju

  W dniach 14.07.-18.07. 2014 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku odbyło się seminarium edukacyjne „Historia i pamięć”, w którym udział wzięli wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju. Głównym jego celem było zapoznanie młodych ochotników z Niemiec z wydarzeniami z okresu okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie oraz dyskusja nad znaczeniem upamiętniania i pamięci o ofiarach dyktatury nazistowskiej dla współczesnych ludzi.

 • 27.06.2014

  70. rocznica likwidacji obozu na Majdanku

  Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza na obchody 70. rocznicy likwidacji KL Lublin. Rozpoczną się one 22 lipca o godz. 13.00. Jednym z punktów uroczystości jest otwarcie nowej wystawy „Więźniowie Majdanka”. Tegoroczne obchody odbędą się na placu przed Mauzoleum.

 • 26.06.2014

  Pamięć na rzecz pojednania – warsztaty międzykulturowe

  Uczniowie z Gimnazjum nr 24 w Lublinie i Gimnazjum im. Georga Büchnera w Darmstadt wzięli udział w dniach 16-18.06.2014 r. w warsztatach międzykulturowych poświęconych historii okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie, a w szczególności losom więźniów obozu koncentracyjnego KL Lublin. Program w Muzeum na Majdanku poprzedziły zajęcia, których celem było poznanie się i integracja uczestników projektu.

 • 26.06.2014

  Król Niderlandów obejrzał projekt muzeum w Sobiborze

  24 czerwca w Muzeum Powstania Warszawskiego wiceminister Piotr Żuchowski zaprezentował królowi Niderlandów Willemowi Alexandrowi oraz jego żonie, królowej Maximie, projekt nowego muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz.

 • 26.06.2014

  Upamiętnienie 10. rocznicy powołania Muzeum w Bełżcu

  O 10. rocznicy powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu przypomniała ceremonia upamiętniająca zorganizowana przez Amerykański Komitet Żydów 25 czerwca 2014 roku. Witając gości, dyrektor PMM Tomasz Kranz, podkreślił, że były niemiecki obóz zagłady w Bełżcu to miejsce szczególne – trzecie co do wielkości cmentarzysko II wojny światowej, a zarazem pomnik uznawany za jedną z najbardziej poruszających kompozycji architektoniczno-rzeźbiarskich, jakie powstały w miejscach Zagłady, który „swoją niezwykłą siłą ekspresji zmusza nas do zmierzenia się nie tylko z tym, co się wydarzyło w tym miejscu 72 lata temu, ale również z całym dziedzictwem Holokaustu”.

Społeczności

polski

english