rozwiń menu główne

29.08.2017

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.

Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej z najważniejszych form pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, zalecanych w szkolnej podstawie programowej. Warsztaty metodyczne mają na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z takiej możliwości dydaktycznej.

Potencjał edukacyjny tkwiący w koncepcji miejsc pamięci pozwala nie tylko wzbogacać wiedzę i poruszać emocje, ale umożliwia także kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na otaczający świat oraz przekazywanie ważnych z punktu widzenia wspólnoty wartości, norm i wzorów zachowań. Wizyty w muzeach – miejscach upamiętnienia tworzą ponadto więzi społeczne i międzypokoleniowe, wspomagają pamięć jednostki i zbiorowości.

Jak ciekawie opowiadać o przeszłości? Na czym polega proces komunikacji i interakcji z historią w miejscach pamięci? Jakie są oczekiwania młodzieży a jakie nauczycieli? W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli osobiście zmierzyć się z tymi pytaniami i poznać w praktyczny sposób nieszablonowe metody pracy z uczniami w muzeach upamiętnienia, dostosowane do wrażliwości i zainteresowań współczesnego odbiorcy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 24 września 2017 r., a w przypadku dodatkowych pytań dzwonić pod numer 81 710 28 27.

Ramowy program

9.30 – 12.30 Oprowadzanie po terenie PMM

Uczestnicy podzieleni na dwie grupy zostaną oprowadzeni po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Każda z grup będzie podążać trasą, która pomimo uniwersalnego charakteru będzie zawierała elementy nawiązujące do biografii osób, których sylwetki zostaną przybliżone podczas zajęć partycypacyjnych.

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 13.45 Dyskusja moderowana dotycząca metod pracy z młodzieżą na terenie. Czy self-guiding (samo oprowadzanie) może być sposobem na zainteresowanie młodych ludzi historią?

Sesja warsztatowa

13.50 – 15.20 Zajęcia partycypacyjne. Edukacja biograficzna

Metoda pracy, w której uczniowie poprzez poznawanie sylwetek konkretnych osób, których los był związany z obozem koncentracyjnym na Majdanku są w stanie w o wiele większym stopniu zbliżyć się emocjonalnie oraz intelektualnie do przeszłości. Tak jak w przypadku projektów „Spacer biograficzny z Andrzejem Stanisławskim”, czy też „Majdanek powraca w snach” , które pozwalają na zapoznanie się z przeżyciami byłych więźniów w ogólnym kontekście obozu. Edukacja biograficzna łączy ze sobą kilka poziomów narracji: doświadczanie autentycznego miejsc historycznego i warstw jego pamięci, słuchanie i oglądanie opowieści świadka historii zarejestrowanej na cyfrowych nośnikach, czytanie wspomnień i pracę z materiałem źródłowym (dziennik obozowy, relacje, reprodukcje dokumentów, zdjęcia).

Grupa 1

- Zajęcia: „Spacer biograficzny z Andrzejem Stanisławskim. Prezentacja wideograficzna” (Jolanta Laskowska)

Andrzej Stanisławski, polski więzień polityczny obozu na Majdanku, to wyjątkowy świadek historii. Podstawowym elementem tych zajęć jest praca z relacją w formie zdigitalizowanej i, mimo iż nie zastąpi ona bezpośredniego spotkania, stanowi niecenione źródło do poznania historii, a także ponadczasowy materiał do pracy dydaktycznej. Realizowanie zajęć w takiej formule pozwala uczniom „dotknąć” tragicznej historii nie tylko poprzez poznanie faktów, ale także formułowanie własnych pytań i opinii na temat przeszłych wydarzeń.

Grupa 2

- Zajęcia: „Majdanek powraca w snach” (Agnieszka Mierzwa)

W oparciu o film zrealizowany z udziałem byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, mówiących o swoim życiu przed, w trakcie i po wojnie zostanie podjęta próba odpowiedzi, czy można zmierzyć się z przeszłością, jaki wpływa na życie ma trauma. Czy osoba, która wyszła z Majdanka może powiedzieć, że Majdanek nigdy nie wyszedł z niej? Uczniowie podczas warsztatu będą podejmować ważne kwestie historyczne, ale również emocjonalne i psychologiczne odnoszące się zarówno do przeszłości prezentowanej poprzez relacje byłych więźniów, ale również nawiązywać do współczesności i uniwersalnych zjawisk związanych z ciężkimi przeżyciami.

15.20 – 16.00 Podsumowanie szkolenia: Czy pozaszkolna edukacja muzealna w miejscach pamięci to nowe możliwości i element niezbędny w lepszym rozumieniu historii, czy tylko element dodatkowy do utartego schematu lekcyjnego?

Społeczności

Newsletter

polski

english