rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

03.07.2015

Publikacje o działalności Muzeum do pobrania

Ze strony internetowej PMM można pobrać najnowsze artykuły poświęcone działalności edukacyjnej i wystawienniczej instytucji. Przedmiotem tekstu Wiesława Wysoka jest charakterystyka edukacji w autentycznych miejscach historycznych na przykładzie realizowanej w PMM koncepcji pedagogiki pamięci. Udostępniony artykuł Krzysztofa Banacha analizuje działalność wystawienniczą Muzeum na przełomie 70 lat. Ukazał się on drukiem na łamach XXVI tomu „Zeszytów Majdanka”.

Do pobrania:

Wiesław Wysok: Dydaktyczny wymiar muzeum i miejsca upamiętnienia na Majdanku
Krzysztof Banach: Działalność wystawiennicza Państwowego Muzeum naMajdanku w latach 1944–2014

Społeczności

polski

english