rozwiń menu główne
BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY

28.02.2018

Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

27 lutego odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2017 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Głównym tematem omawianym przez członków Rady Muzeum była zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycja zmiany nazwy Państwowego Muzeum na Majdanku. Rada opowiedziała się za zachowaniem dotychczasowej nazwy muzeum, wyraziła też w formie uchwały gotowość do uczestnictwa w szerokich konsultacjach, które miałyby na celu jej doprecyzowanie. Rada zasugerowała również systemowe i spójne podejście do problemu nazewnictwa wszystkich polskich muzeów o podobnym charakterze.

Rada Muzeum podjęła również uchwałę, w której wyraziła sprzeciw wobec sformułowanym w programie „Tu i teraz” emitowanym przez TVP3 Lublin w dniach 5 i 6 lutego 2018 roku opiniom i wypowiedziom sugerującym, że na terenie Muzeum oraz w wydawanych przez Muzeum publikacjach nie znajdują się informacje o niemieckim charakterze byłego obozu.

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku. Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum, sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

Skład Rady Muzeum:

dr hab. Andrzej Stępnik – przewodniczący

Zdzisław Badio

Anna Fic-­Lazor

Michał Karapuda

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki­-Goldfinger

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jarosław Szymczyk

Jacek Welter

dr hab. Anna Ziębińska­-Witek

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

Społeczności

Newsletter

polski

english