rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

28.02.2018

Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

27 lutego odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2017 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Głównym tematem omawianym przez członków Rady Muzeum była zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycja zmiany nazwy Państwowego Muzeum na Majdanku. Rada opowiedziała się za zachowaniem dotychczasowej nazwy muzeum, wyraziła też w formie uchwały gotowość do uczestnictwa w szerokich konsultacjach, które miałyby na celu jej doprecyzowanie. Rada zasugerowała również systemowe i spójne podejście do problemu nazewnictwa wszystkich polskich muzeów o podobnym charakterze.

Rada Muzeum podjęła również uchwałę, w której wyraziła sprzeciw wobec sformułowanym w programie „Tu i teraz” emitowanym przez TVP3 Lublin w dniach 5 i 6 lutego 2018 roku opiniom i wypowiedziom sugerującym, że na terenie Muzeum oraz w wydawanych przez Muzeum publikacjach nie znajdują się informacje o niemieckim charakterze byłego obozu.

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku. Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum, sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

Skład Rady Muzeum:

dr hab. Andrzej Stępnik – przewodniczący

Zdzisław Badio

Anna Fic-­Lazor

Michał Karapuda

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki­-Goldfinger

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jarosław Szymczyk

Jacek Welter

dr hab. Anna Ziębińska­-Witek

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

Społeczności

polski

english