rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

27.02.2015

Obradowała Rada Muzeum przy PMM

27 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Muzeum tej kadencji. Przewodniczący Rady prof. Andrzej Stępnik dokonał podsumowania pracy PMM w ciągu ostatnich czterech lat: „Chciałbym zauważyć pewien awans muzeum jako ośrodka badań nad historią najnowszą i dydaktyką historii. Ten czas przyniósł wiele sukcesów. Uniwersytety przeżywają regres – brakuje środków, studenci odwracają się od historii, znikają badacze historii II wojny światowej (…). Muzeum przejęło wiele zadań badawczych, które dawniej spełniały uniwersytety. Byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy uczestniczyłem w promocji Zeszytów Majdanka. To są zupełnie inne publikacje od tych, które ostatnio pojawiają się w księgarniach – to prace badawcze, napisane w sposób erudycyjny”.

Dyrektor PMM Tomasz Kranz, zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2014 roku, omówił przede wszystkim wydarzenia towarzyszące 70. rocznicy likwidacji KL Lublin, 70-leciu Państwowego Muzeum na Majdanku i 10-leciu Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. Wiele uwagi poświęcił zrealizowanym inwestycjom, m.in. generalnemu remontowi budynku Centrum Obsługi Zwiedzających, oraz pracom związanym z budową nowego muzeum w Sobiborze.

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2014 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:
  • Pokaż powiększenie powyżej:

Społeczności

polski

english