rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

06.05.2016

O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej

Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, projekt zagospodarowania przestrzennego miejsca pamięci i planowane działania edukacyjne realizowane w nowym muzeum były głównym tematem konferencji naukowej zorganizowanej 5 maja przez Państwowe Muzeum na Majdanku.

Otwierając obrady, dyrektor PMM Tomasz Kranz przybliżył wyniki badań socjologicznych z 2009 r., które pokazały, że tylko 1,9% respondentów-Polaków wskazało Sobibór jako miejsce na terenie Polski zasługujące na upamiętnienie ze względu na to, że w czasie II wojny światowej dokonano w nich zagłady ludności żydowskiej. „By pamięć o ofiarach obozu zagłady w Sobiborze stała się elementem świadomości społecznej na poziomie lokalnym i ponadregionalnym, potrzebne są zmiany w nauczaniu historii w szkole, programy badawcze, projekty edukacyjne i wiele innych działań związanych z kształtowaniem kultury historycznej w poszczególnych państwach – ale przede wszystkim w Sobiborze trzeba zbudować muzeum i miejsce pamięci, które będzie aktywnie upamiętniało zamordowanych tam ludzi, upowszechniało wiedzę o historii obozu i prowadziło zorientowaną na różne grupy odbiorców działalność edukacyjną” – zauważył.

Witając uczestników konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin przypomniał, że za sprawą niemieckiej III Rzeszy w okresie II wojny światowej zgładzono około sześć milionów Żydów. „Niech do umocnienia pamięci o nich, poprzez zwiększenie naszej wiedzy, okazję do wymiany poglądów, a także – mam nadzieję – przybliżenie momentu realizacji międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, przyczyni się także dzisiejsza konferencja” – powiedział.

Obrady zostały podzielone na cztery panele. W pierwszym z nich dr hab. Dariusz Libionka opisał miejsce pamięci w Sobiborze w wymiarze historycznym, dr hab. Anna Zalewska – archeologicznym, a dr hab. Anna Ziębińska-Witek – kulturowym. Drugi panel poświęcony był prezentacji budynku muzealnego i nowego upamiętnienia w Sobiborze. Twórcy projektu Marcin Urbanek i Łukasz Mieszkowski skonfrontowali się z opinią dr. inż. arch. Romualda Loeglera i Dr. Güntera Schluschego. W dalszej części Wiesław Wysok przedstawił koncepcję i wyzwania edukacji w muzeum i miejscu pamięci w Sobiborze. Jego rozważania skomentował Dr. Thomas Lutz.

Konferencję zamknęła debata „Sobibór jako europejskie miejsce pamięci i edukacji. Oczekiwania i możliwości” z udziałem: Maartena Eddesa, Dr. Jörga Skriebeleita, Władysława Marka Kunickiego-Goldfingera i dr. Tomasza Kranza, a moderował ją Jan Łazicki.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej
 • Pokaż powiększenie powyżej: O przyszłości miejsca pamięci w Sobiborze na międzynarodowej konferencji naukowej

Społeczności

polski

english