rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

31.08.2017

O muzeach w poobozowych miejscach pamięci – najnowsza publikacja PMM

Artykuły historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, socjologów i pedagogów muzealnych z Polski, Niemiec i Austrii znalazły się w najnowszej publikacji wydanej nakładem Państwowego Muzeum na Majdanku.

Książka pt. „Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje”, red. Tomasz Kranz, jest próbą określenia społecznej istoty muzeów upamiętnienia powstałych na terenach byłych obozów, a także analizy ich obecności w przestrzeni publicznej. Tomasz Kranz pisze we Wstępie, że „[s]tanowią [one] przestrzenie umożliwiające bezpośrednie (zmysłowe) i pośrednie (kulturowe) doświadczanie historii. Są miejscami historycznymi o różnym znaczeniu politycznym i różnym stopniu rozpoznawalności. Niezależnie jednak od tego większości z nich przypisuje się rangę ważnych miejsc pamięci, w których dochodzi do spotkania i obcowania z przeszłością o szczególnym znaczeniu dla pamięci europejskiej w wymiarze indywidualnym i zbiorowym".


Fragment recenzji dr hab. Izabeli Skórzyńskiej, prof. UAM:

Recenzowany tom to czytelny w swojej konstrukcji, spójny, dobrze zorientowany teoretycznie i praktycznie, w wielu miejscach krytyczny, wielogłos na temat współczesnej polityki muzealnej w obozach­-muzeach przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, niektórzy z nich, co wzmacnia argumentację teoretyczną artykułów, zaangażowani są w pracę w takich instytucjach, rozwiązując na co dzień problem ich autentyczności wobec wymogów, ale także przecież mód współczesnego wystawiennictwa muzealnego. […] Postawienie pytania o status i funkcje tego typu mu­zeów ma charakter przejściowy. W tym konkretnym momencie autorki i autorzy monografii Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje nie tylko podsumowują toczące się po II wojnie światowej dyskusje, co zrobić z jej brzemieniem, również ponownie pytają o przyszłość poobozowych miejsc pamięci. W planie szczegółowym są to pytania o nowo­czesne/ponowoczesne strategie ekspozycyjne, o skuteczne programy edukacyjne, o badania naukowe, o praktyki odbiorcze i uczestnictwo młodych w poobozowej kulturze historycznej.

Społeczności

polski

english