rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

31.03.2015

Nowe elementy ekspozycji muzealnej

Muzeum odsłoniło fragment historycznej drogi obozowej wybudowanej przez więźniów Majdanka przy użyciu macew - nagrobków pochodzących z lubelskich cmentarzy żydowskich. W jednym z baraków ekspozycyjnych można natomiast obejrzeć prezentację poświęconą historii Lublina okresu okupacji niemieckiej.

„Okno czasu” to stalowa konstrukcja ze świetlikami ze wzmocnionego szkła, przez które widać macewy. Znajduje się ona w miejscu drogi przebiegającej przez część gospodarczą byłego obozu. Ideą projektu było wyeksponowanie i zabezpieczenie fragmentów nagrobków odkrytych podczas remontu muzealnych dróg i chodników przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej struktury traktu. Projekt nie tylko przybliża historię funkcjonowania obozu koncentracyjnego na Majdanku, ale dokumentuje także dzieje lubelskich Żydów. Uzupełnieniem gabloty jest tablica z krótkim komentarzem historycznym w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Lublinie mieszkało około 40 tysięcy Żydów, co stanowiło jedną trzecią ogółu wszystkich mieszkańców miasta, a gmina żydowska posiadała trzy cmentarze. Podczas okupacji Niemcy niszczyli nekropolie, a nagrobki przywozili na teren obozu na Majdanku, gdzie więźniowie musieli układać je jako umocnienie dróg wewnętrznych.

Okupacyjną historię Lublina dokumentuje również 10 tablic zainstalowanych w baraku nr 44. Przybliżają one dzieje tych miejsc i budynków na terenie miasta, które odegrały szczególną rolę podczas okupacji niemieckiej. Na planszach znajdują się komentarze historyczne (po polsku i angielsku) oraz archiwalne i współczesne zdjęcia opisywanych miejsc. Wśród nich jest m.in. budynek sztabu „Akcji Reinhardt” (dziś Wydział Prawa KUL), obóz pracy przy ul. Wrońskiej czy więzienie na Zamku.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition
 • Pokaż powiększenie powyżej: New elements of the museum exhibition

Społeczności

polski

english