rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

26.11.2015

Niemieckojęzyczna publikacja o edukacji w miejscach pamięci

PMM stara się poszerzać grono odbiorców swojej oferty edukacyjnej. Najnowsza publikacja muzealna „Zur Pädagogik der Erinnerung. Bedingungen, Ziele und Methoden historischer Bildung in Gedenkstätten“ [Pedagogika pamięci. Uwarunkowania, cele i metody edukacji historycznej w miejscach pamięci], red. Tomasz Kranz, skierowana jest do zagranicznych muzeologów, pedagogów, edukatorów i innych osób zajmujących się edukacją społeczno-polityczną.

Publikacja to zbiór artykułów Wiesława Wysoka i Tomasza Kranza poświęconych działalności edukacyjnej prowadzonej w muzeach powstałych na terenie dawnych niemieckich obozów. Autorzy skupiają się na polskich miejscach pamięci, ale w tekstach nie brakuje odniesień do literatury niemieckojęzycznej. Wydawnictwo przybliża też założenia pedagogiki pamięci i przedstawia formy realizacji w PMM bazujących na nich projektów edukacyjnych. Ma m.in. służyć pomocą nauczycielom, którzy są zainteresowani organizacją podróży studyjnych do miejsc pamięci w Polsce.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Niemieckojęzyczna publikacja o edukacji w miejscach pamięci
  • Niemieckojęzyczna publikacja o edukacji w miejscach pamięci
  • Pokaż powiększenie powyżej: Niemieckojęzyczna publikacja o edukacji w miejscach pamięci
  • Pokaż powiększenie powyżej: Niemieckojęzyczna publikacja o edukacji w miejscach pamięci

Społeczności

polski

english