rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

11.03.2015

Młodzież z siedmiu krajów spotkała się w Bełżcu

Zobacz zdjęcie
"LET ME TELL YOU A STO­RY" pod takim tytułemZa­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu re­ali­zowało między­na­ro­do­we spo­tka­nie hi­sto­rycz­ne. Jego uczest­ni­ka­mi byli młodzi lu­dzie, przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji młodzieżowych i po­zarządo­wych z Bułga­rii, Chor­wa­cji, Czech, Ru­mu­nii, Tur­cji, Węgier i Pol­ski, którzy wspólnie zgłębiali wiedzę o wydarzeniach, jakie w okresie II wo­jny światowej rozegrały się na Zamojszczyźnie.

4 marca 2015 r., w ramach części projektu, młodzież w nim uczestnicząca odwiedziła Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. Grupa 30 uczniów i opiekunów oprowadzona została po ekspozycji historycznej i upamiętnieniu MMPB.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Młodzież z siedmiu krajów spotkała się w Bełżcu
  • Pokaż powiększenie powyżej: Młodzież z siedmiu krajów spotkała się w Bełżcu

Społeczności

polski

english