rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

14.10.2020

List Jarosława Sellina - Sekretarza Stanu MINISTERSTWa KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SEKRETARZ STANU
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Jarosław Sellin

Szanowni Państwo,

w 2008 r. państwa, z których pochodziło najwięcej ofiar, to jest Polska, Izrael, Holandia i Słowacja, nawiązały porozumienie, aby utworzyć godne miejsce upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Od 2000 r. pod nadzorem rabinicznym prowadzone były tutaj badania archeologiczne, aby zabezpieczyć prochy zamordowanych oraz ustalić topografię miejsca.

Pragnąc zachować pamięć o ofiarach i oddać cześć tym dzielnym i zdeterminowanym ludziom, którzy podnieśli bunt przeciw oprawcom 14 października 77 lat temu, postanowiliśmy wznieść tutaj nowe muzeum. Budowa i urządzenie budynku wystawienniczo-edukacyjnego już się zakończyły, a w najbliższych dniach zakończą się także prace związane z instalacją wystawy. Starania wielu partnerów doprowadziły do powstania znaczącego symbolu pamięci o ofiarach obozu w Sobiborze, zarówno tych znanych z imienia i nazwiska, jak Żydzi holenderscy, jak również tych bezimiennych, którzy zniknęli z okolicznych wsi i miast dystryktu lubelskiego oraz obywateli innych krajów Europy. Wszyscy oni składają się na obraz klęski człowieczeństwa, która w takich miejscach jak Sobibór jest widoczna w każdym skrawku ziemi, w każdym kamieniu. Pamięć o nich daje świadectwo nieludzkiej polityki eksterminacji tak pieczołowicie przygotowanej przez aparat państwowy III Rzeszy. I woła: Nigdy więcej!

Chcę z całego serca podziękować dyrekcji oraz pracownikom Muzeum, w tym pracownikom oddziału sobiborskiego, za troskę i zaangażowanie w wypełnienie misji – oddania szacunku tylu bestialsko zgładzonym istotom ludzkim, upamiętnienia ich losu.

W najbliższej przyszłości do naszych rąk trafi katalog, w którym opiekun Miejsca Pamięci w Sobiborze, Państwowe Muzeum na Majdanku, zaprezentuje około 300 najważniejszych muzealiów, którymi są przedmioty pozyskane podczas prac archeologicznych.

Zaś w przyszłym roku planujemy otwarcie całego założenia muzealnego wraz z topograficznym upamiętnieniem terenowym.

Państwo Polskie troskliwie opiekuje się śladami po miejscach zagłady pozostawionych przez niemieckiego okupanta – zarówno terenami byłych obozów, obszarami gett, jak i pozostałościami po innych miejscach kaźni. Spodziewamy się, iż wysiłek ten skutkować będzie wzrostem świadomości na temat trudnego dziedzictwa, które na ziemiach polskich pozostawiła zbrodnicza nazistowska polityka. Niesiemy dalej pamięć odchodzących świadków.

Na uroczystość upamiętnienia 77. rocznicy zbrojnego powstania więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze 14 października 2020 r.

Społeczności

polski

english