rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

08.12.2015

Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

Ukonstytuowała się nowa Rada Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję w latach 2015–2019. Jej główne zadania to ocena działalności oraz zatwierdzanie planów pracy Muzeum.

Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2015 roku. W jej skład weszły następujące osoby: Zdzisław Badio, Anna Fic-Lazor, Michał Karapuda, Anna Krawczyk, Władysław Marek Kunicki-Goldfinger, Hubert Łaszkiewicz, Luba Matraszek, Andrzej Miskur, Adam Siwek, Andrzej Stępnik, Bogusław Szmygin, Jarosław Szymczyk, Jacek Welter i Anna Ziębińska-Witek. Nominacje wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Szpanowski i Jan Łazicki. Na przewodniczącego Rady został ponownie wybrany Andrzej Stępnik – profesor Zakładu Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego UMCS, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za monografie naukowe.

Po wręczeniu aktów powołania dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz omówił najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Muzeum w latach 2011–2015. Zwrócił szczególną uwagę na modernizację infrastruktury i ekspozycji muzealnej, pokaźny dorobek wydawniczy, a także liczne projekty naukowe i edukacyjne. Obrady zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Muzeum. W jej trakcie omówiono m.in. prace nad budową nowego upamiętnienia w Sobiborze.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obrady Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english