rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

06.10.2017

Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych

Działalność edukacyjna polskich i niemieckich muzeów utworzonych w przestrzeniach poobozowych była tematem sesji naukowej organizowanej przez Muzeum na Majdanku. „Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji historycznej w miejscach zbrodni nazistowskich” to tytuł konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 października.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które reprezentował Stephan Erb. Otwierając spotkanie, dyrektor PMM Tomasz Kranz zauważył: „To, co wspólnie robiliśmy przez ostatnich kilkanaście lat jako pracownicy miejsc pamięci, można nazwać polskim ujęciem pedagogiki pamięci. Jest to konkretna myśl historyczna podbudowana szerszym dyskursem humanistycznym”.

Głównym celem sesji była prezentacja ujęć teoretycznych, które w Polsce i Niemczech próbują definiować tożsamość, status ontologiczny i działalność edukacyjną muzeów w miejscach pamięci II wojny światowej. Była ona również forum dyskusyjnym na temat istoty historycznego uczenia się w tego typu instytucjach, szczególnie w kontekście stosunków polsko-niemieckich oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci.

Pierwszy dzień sesji poświęcony był m.in. określeniu i terminologicznemu uporządkowaniu kluczowych pojęć odnoszących się do pracy pedagogicznej w miejscach pamięci w Polsce i Niemczech czy pogłębieniu refleksji nad pamięcią i miejscami pamięci jako kategoriami pracy dydaktycznej w muzeach. W tej części głos zabrali Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku), Elke Gryglewski (Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz w Berlinie), Wiesław Wysok (Państwowe Muzeum na Majdanku).

Swoimi doświadczeniami dydaktycznymi podzielili się pedagodzy muzealni: Jolanta Laskowska (Państwowe Muzeum na Majdanku), Piotr Tarnowski (Muzeum Stutthof w Sztutowie), Stephanie Bohra (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen), Gudrun Blohberger (KZ-Gedenkstätte Mauthausen); nauczyciele: Norbert Busch (Gymnasium Bethel w Bielefeld) i Magdalena Kosior-Szychiewicz (Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie); uczniowie Nils Langer (Gymnasium Bethel w Bielefeld) i Anita Zięba (Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie); a także praktyk pozaszkolnej wymiany młodzieży – Monika Drąg (Fundacja Nowy Staw w Lublinie).

Próbę krytycznego bilansu dorobku, kierunków i tendencji w zakresie rozwoju myślenia dydaktycznego i działalności edukacyjnej w miejscach pamięci podjęli w dyskusji panelowej moderowanej przez Mariusza Ausza (Instytut Historii UMCS w Lublinie): Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Christian Angerer (KZ-Gedenkstätte Mauthausen), Alicja Bartuś (Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu), Oliver von Wrochem (KZ-Gedenkstätte Neuengamme), Marta Berecka (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).

Drugiego dnia sesji jej uczestnicy poznali tendencje w szkolnym i pozaszkolnym nauczaniu historii II wojny światowej w Polsce i Niemczech, a także ich znaczenie dla muzeów na terenach dawnych obozów. W panelu zatytułowanym „Edukacja w miejscach pamięci – miejsca pamięci w edukacji” udział wzięli: Andrzej Stępnik (Instytut Historii UMCS w Lublinie), Christoph Spieker (Geschichtsort Villa ten Hompel w Münster), Stephan Erb (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie), Elżbieta Pasternak, (Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu), Bert Pampel (Stiftung Sächsische Gedenkstätten w Dreźnie) oraz Mirella Rusek (Państwowe Muzeum na Majdanku).

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Edukacja w polskich i niemieckich miejscach pamięci – konferencja muzeów martyrologicznych

Społeczności

polski

english