rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

19.05.2016

Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów

Lubelszczyzna posiada długie tradycje muzealnicze, sięgające swoimi korzeniami puławskiej Świątyni Sybilli założonej przez Czartoryskich na początku XIX w. Dziś w regionie działa 48 muzeów i oddziałów muzealnych, które rocznie odwiedza nieco ponad milion osób. Nad tym, jakie miejsce zajmują te placówki na współczesnej mapie turystycznej Lubelszczyzny, zastanawiali się uczestnicy debaty panelowej zorganizowanej 18 maja przez Muzeum na Majdanku.

W debacie udział wzięli: Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin; Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku; Dorota Lachowska, dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, oraz Andrzej Stępnik, kierownik Zakładu Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego UMCS, a poprowadziła ją Agnieszka Kowalczyk-Nowak z Państwowego Muzeum na Majdanku.

Uczestnicy spotkania debatowali nad tym, jakie działania zmierzające do zwiększenia liczby zwiedzających w placówkach muzealnych powinni podejmować muzealnicy, a jaki wpływ na sposób postrzegania muzeów mają regionalne biura i organizacje turystyczne. Wiele uwagi poświęcili ponadto zastosowaniu nowoczesnych mediów w budowaniu przekazu muzealnego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno muzealników z całego województwa, jak i opinii publicznej. Była to druga z cyklu debat poświęconych współczesnemu muzealnictwu, jaką zorganizowało Państwowe Muzeum na Majdanku. Ubiegłoroczna dyskusja dotyczyła wystaw muzealnych.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dyskusja o muzeach Lubelszczyzny w Międzynarodowy Dzień Muzeów

Społeczności

polski

english