rozwiń menu główne
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI W SOBIBORZE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY (1942–1943)

09.02.2015

Bezpłatne lekcje w PMM

Państwowe Muzeum na Majdanku i Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu przystąpiły do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuki, PMM zorganizuje ponad 100 bezpłatnych lekcji muzealnych.

Zajęcia będą organizowane w terminie 1 kwietnia – 19 czerwca 2015 roku oraz 16 września – 30 października 2015 roku. Będzie mogła z nich skorzystać młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wsi. W ofercie znajdują się lekcje muzealne dotyczące następujących tematów:

• Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku;

• Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku”. Rzeczywistość obozowa w dzienniku Jadwigi Ankiewicz;

• Świat za drutami – Postawy i doświadczenia więźniów Majdanka w relacjach wideo;

• „Więźniowie Majdanka” – warsztaty z aktywnym udziałem młodzieży na wystawie historycznej;

• Spacer biograficzny po miejscu pamięci – Danuta Brzosko-Mędryk: Młodość, trauma, wartości realizowane w Państwowym Muzeum na Majdanku, czas trwania – ok. 4,5 h

• Historia obozu zagłady w Bełżcu XI 1941 – XII 1942 r.;

• Sprawcy i ofiary: esesmani z załogi obozowej w Bełżcu i więźniowieżydowscy z Sonderkommanda;

• Wokół żydowskiej tradycji dnia codziennego i świątecznego – o kulturze Żydów polskich;

• Czym była „Aktion Reinhardt”?;

• Żyć obok siebie – kształtowanie się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków realizowane w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu, czas trwania – ok. 1,5 h
 

Szczegółowe informacje o lekcjach organizowanych w Muzeum na Majdanku dostępne są na stronie www.majdanek.eu/articles.php?acid=143, w zakładce „Edukacja – Scenariusze lekcji” oraz pod numerami telefonów: 81710 28 27 i 81710 28 35.

Informacje dotyczące zajęć realizowanych w Muzeum w Bełżcu znajdują się na stronie www.belzec.eu/articles.php?acid=81. Można je także uzyskać, dzwoniąc pod numer 84665 25 10.

Rezerwacja lekcji muzealnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00


Państwowe Muzeum na Majdanku tel. 81710 28 27 oraz 81710 28 35 mail: pedagogika@majdanek.eu i biblioteka@majdanek.eu


Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
tel. 84665 25 10

mail: muzeum@belzec.eu

Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną publikacją „Pakiet edukacyjny. Zajęcia dla uczniów w Państwowym Muzeum na Majdanku” zawierającą materiały dydaktyczne dla nauczycieli zainteresowanych wizytą w PMM.

Społeczności

polski

english